"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды және бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік грант

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 19 сәуірдегі
№ 234 қаулысымен
бекітілген
"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды және бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру қағидалары
Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
1. Жалпы ережелер
1. Осы "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды және бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру қағидалары (бұдан әрі – Мемлекеттік гранттар беру қағидалары) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес әзірленді және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жаңа бизнес-идеяларды және бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру шарттары мен тетігін айқындайды.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
2. Мемлекеттік гранттар беру "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде жүзеге асырылады.
Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
3. Мемлекеттік гранттар шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес экономиканың басым секторларында және Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 қыркүйектегі № 315 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында айқындалған өңдеуші өнеркәсіп салаларында және көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін өтеусіз негізде беріледі.
Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
3-1. Мемлекеттік гранттар бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – бизнес-инкубаторлардың резиденттеріне өтеусіз негізде жаңа немесе айтарлықтай жақсартылған өнімді (тауар, көрсетілетін қызмет) шығару немесе бизнес-процесті қалыптастыру үшін беріледі.
Ескерту. Қағида 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
4. Моноқалаларда, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендерде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға мемлекеттік гранттар салалық шектеусіз беріледі.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
5. Мемлекеттік гранттарды мемлекет Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі арқылы мемлекеттік гранттар алуға шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өтінімдерін іріктеу бойынша өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша береді. Бұл ретте мыналар мемлекеттік грант алу конкурсына қатысу үшін міндетті шарт болып табылады:
1) жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін – Бағдарлама шеңберінде оқыту құрамдауыштары сертификатының болуы;
2) бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобалар үшін бизнес-инкубатордың резиденті болу, Бағдарламаны іске асыруға қатысу үшін конкурстық іріктеуден өткен, бизнес-инкубатормен әріптестік келісім жасасқан заңды тұлға – шағын кәсіпкерлік субъектісі.
Шағын кәсіпкерлік субъектісінің бизнес-инкубаторда орналасу мерзімі оны бизнес-инкубатордың резиденті болып айқындаған сәттен бастап үш жылдан аспауы тиіс.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
6. Қаржы агенттігінің және ұлттық институттың көрсетілетін қызметтеріне уәкілетті орган республикалық бюджет қаражатының есебінен ақы төлейді.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
7. Мемлекеттік гранттар беру үшін көзделген қаражатты уәкілетті орган Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне республикалық және жергілікті бюджет қаражатынан аударады.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
8. Гранттар нысанында қолдау шараларын қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 15.06.2017 № 373 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
2. Терминдер мен анықтамалар
9. Осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларында мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
1) бизнес-инкубатор – өндірістік үй-жайларды, жабдықтарды, ұйымдастырушылық, құқықтық, қаржылық, консалтингтік және ақпараттық қызметтерді ұсыну арқылы Бағдарламаны іске асыруға қатысу үшін конкурстық іріктеуден өткен шағын кәсіпкерлік субъектілерін олардың қалыптасу кезеңінде қолдау үшін құрылған заңды тұлға;
2) бизнес-жоба – кәсіпкердің өз бизнесін құру (тауарлар шығару, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) мүмкіндігін ашатын, сипаттау, есептеу, болжамдар нысанында орындалған, сондай-ақ ұсынылатын мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы деңгейінде кәсіпкердің өз қаражатынан (ақшалай қаражатынан, жылжымалы/жылжымайтын мүлкінен) қоса қаржыландыруының және жаңа жұмыс орындарын құруының мерзімдерін қамтитын жоспары;
3) индустриялық-инновациялық жоба – белгiлi бiр уақыт мерзiмi iшiнде iске асырылатын (оларды пайдалану жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстар, көрсетілетін қызметтерді алуды қамтамасыз ететін бірыңғай өндірістік циклда жұмыс істейтін процесс және (немесе) жабдықтар кешені технология деп түсініледі, қандай да бір жаңа өнімді (тауарды немесе көрсетілетін қызметті) немесе процесті, маркетингтің жаңа тәсілін немесе іскерлік практикада, жұмыс орындарын немесе сыртқы байланысты ұйымдастырудың жаңа ұйымдастырушылық тәсілді тұтынуға енгізу инновация болып табылады) жаңа немесе жұмыс істеп тұрған өндiрiстерді, технологияларды, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жетілдіруге немесе жаңасын құруға бағытталған iс-шаралар кешенi;
4) өтінім – осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының талаптарына сәйкес қажетті құжаттармен қоса берілетін өтінім;
5) жаңа бизнес идеяларды іске асыруға грант беру туралы шарт – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі, қаржы агенттігі және шағын кәсіпкерлік субъектісі арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім, оның талаптары бойынша кәсіпкерге нысаналы грант беріледі;
6) инновация – жеке және (немесе) заңды тұлғалар қызметінің жаңа немесе жетілдірілген өндірістер, технологиялар, тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер, техникалық, өндірістік, әкімшілік, коммерциялық сипаттағы ұйымдастырушылық шешімдер, сондай-ақ өзге де экономикалық тиімділікті жоғарылату мақсатында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ескере отырып, қоғамдық пайдалы нәтиже түрінде практикалық іске асырылған нәтиже;
7) конкурстық комиссия – жергілікті атқарушы органдар, қоғамдық бірлестіктер, ғылыми-білім беру мекемелері өкілдерінің, салалық сарапшылардың, өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен құрылатын алқалы-кеңесші орган. Жергілікті атқарушы органдардың өкілдері Конкурстық комиссияның төрағасы бола алмайды;
8) ісін жаңа бастаған кәсіпкер – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне мемлекеттік грант алу үшін жүгінген кезде дара кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген мерзіміне үш жыл толмаған кәсіпкер (жұмыс істеп жатқан үлестес кәсіпкердің ағымдағы қызметінен өзгеше жаңа қызмет түрін құру шартымен ісін жаңа бастаған кәсіпкердің жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);
9) ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне мемлекеттік грант алу үшін жүгінген кезде дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген мерзіміне үш жыл толмаған, жасы 29-ға (қоса алғанда) дейінгі дара кәсіпкер (ісін жаңа бастаған дара кәсіпкердің жасы оның Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне өтініш жасаған күні айқындалады, жұмыс істеп жатқан үлестес кәсіпкердің ағымдағы қызметінен өзгеше жаңа қызмет түрін құру шартымен ісін жаңа бастаған жас кәсіпкердің жұмыс істеп жатқан жеке кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі);
10) ұлттық институт – бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау және бизнес инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларға мемлекеттік гранттарды ұсыну процестерін сүйемелдеу операторының функцияларын жүзеге асыратын технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты;
11) жаңа бизнес-идея – мұндай жобаларды іске асыру кезінде бұрын қолданылмаған материалдарды, технологиялар мен әдістерді қолдану арқылы тауарлар шығаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстарды орындауды көздейтін нақты жобаны іске асыруға бағытталған кәсіпкерлік бастама (нақты әкімшілік-аумақтық бірлікте бұрын іске асырылмаған тауарлар шығаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстарды орындауды көздейтін жобалар да жаңа бизнес-идеяларға жатады);
12) кәсіпкер – шағын кәсіпкерлік субъектісі, оның ішінде ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер, ісін жаңа бастаған кәсіпкер, әйелдер, мүгедектер және 50 жастан асқан адамдар;
13) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі – облыс (астана, республикалық маңызы бар қала) деңгейінде Бағдарламаны іске асыруға жауапты, облыстың (астананың, республикалық маңызы бар қаланың) әкімі айқындайтын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;
14) ұлттық институттың ұсынымдары – бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобалар бойынша ұлттық институттың технологиялық, қаржы-экономикалық және құқықтық сараптамаларының қорытындылары;
15) уәкілетті орган – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган;
16) қаржы агенттігі – Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қаржылық қолдау шараларын сүйемелдеу үшін тартылатын "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" акционерлік қоғамы;
17) бизнес инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаны іске асыруға грант беру туралы шарт – кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі, ұлттық институт және шағын кәсіпкерлік субъектісі арасында жасалатын үшжақты жазбаша келісім, оның талаптары бойынша кәсіпкерге нысаналы грант беріледі;
18) ақпараттық жүйе – ақпараттық өзара іс-қимыл арқылы белгілі бір технологиялық әрекеттерді іске асыратын және нақты функционалдық міндеттерді шешуге арналған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың және техникалық құжаттаманың ұйымдастырылып ретке келтірілген жиынтығы;
19) электрондық өтінім – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған мемлекеттік қолдау алуға арналған өтініш;
20) электрондық құжаттар топтамасы – төлнұсқа құжаттың түрін және ақпаратын (деректерін) электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін, өтініш берушінің немесе осы құжатты куәландыру өкілеттіктеріне ие адамның не мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының өзі болған кезде берген жазбаша келісімі негізінде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығының уәкілетті жұмыскерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған құжаттар.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - 25.08.2018 № 523 қаулыларымен.
3. Жаңа бизнес-идеяларды және бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттарды беру тәртібі. Мемлекеттік гранттар беру шарттары
Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
10. Өз қызметін Бағдарлама шеңберінде жүзеге асыратын, осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының 17-тармағына сәйкес конкурстық іріктеуге толық көлемде құжаттарын ұсынған кәсіпкерлер гранттар беруге конкурстық іріктеуге қатысушы бола алады.
11. Бір бизнес-жоба бойынша жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант беру мақсатында әрбір кәсіпкер конкурстық іріктеуге қатысушы бола алады.
Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған ұсынылатын мемлекеттік грант көлемінің кемінде 10 %-ы мөлшерінде іске асыруға арналған шығыстарды кәсіпкердің қоса қаржыландыруы (ақшалай қаражаты), оның ішінде жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүлікпен, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын құру бизнес-жобаның міндетті шарты болып табылады.
Кәсіпкерлер жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант қаражатын мынадай мақсаттарға пайдалануға тиіс:
1) негізгі құралдар мен материалдарды сатып алу;
2) материалдық емес активтерді сатып алу;
3) технологияларды сатып алу;
4) франшизаға құқықтарды сатып алу;
5) зерттеу жұмыстарына және/немесе жаңа технологияларды енгізуге байланысты шығыстар.
Жаңа бизнес-идеяларды іске үшін мемлекеттік грант қаражатын жылжымайтын мүлікті сатып алуға, жер учаскесін сатып алуға және жалдау ақысы ретінде пайдалануға болмайды.
Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
11-1. Бір жоба бойынша бизнес инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік грант беру мақсатында әрбір шағын кәсіпкерлік субъектісі конкурстық іріктеуге қатысушы бола алады.
Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мыналар мемлекеттік грант берудің міндетті шарттары болып табылады:
1) грант алушының жобаны іске асыруға арналған шығыстарды ұсынылатын мемлекеттік грант көлемінің кемінде 20 %-ы мөлшерінде бірлесіп қаржыландыруы;
2) Бағдарламаны іске асыруға қатысу үшін конкурстық іріктеуден өткен бизнес-инкубатормен резиденттік туралы келісім;
3) өнімнің (тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің) не бизнес-процестің жұмысқа қабілеттілігін растайтын үлгінің, бастапқы конструкцияның (прототипінің) болуы.
Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік грант қаражатын жылжымайтын мүлік және жер учаскесін сатып алуға пайдалануға болмайды.
Ескерту. Қағида 11-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – 23.08.2018 № 523 қаулыларымен.
12. Бір шағын кәсіпкерлік субъектісі үшін ең көп мемлекеттік грант сомасы:
1) жаңа бизнес-идеяларды экономиканың басым секторларында, моноқалаларда, шағын қалаларда және ауылдық елді мекендерде өңдеуші өнеркәсіп салаларында іске асыру үшін 3 000 000 (үш миллион) теңгеден аспайды;
2) бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін негізделген мәлімделген шығындардың 80 % дейінгі мөлшерде, бірақ 50 000 000 (елу миллион) теңгеден аспайды.
Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
13. Мынадай:
1) қайта ұйымдастыру, тарату немесе банкроттық сатысындағы, сондай-ақ қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тоқтатылып қойылған;
2) салықтар мен мемлекеттік бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі бар;
3) қызметінің негізгі түрі жылжымайтын мүлікті жалға беру болып табылатын кәсіпкерлерге гранттар берілмейді.
14. Конкурс өткізу үшін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері грант алуға үміткер кәсіпкерлердің өтінімдерін іріктеу жөнінде Конкурстық комиссия құрады және оның құрамын бекітеді. Конкурстық комиссия қызметінің негізгі қағидаттары кәсіпкерлер үшін тең жағдайлар жасау, сондай-ақ оларға қойылатын талаптардың бірыңғайлығы, ұсынылатын құжаттарды зерттеудің жан-жақтылығы мен толықтығы және қабылданатын шешімдердің объективтілігі болып табылады.
15. Конкурстық комиссия төрағадан, төрағаның орынбасарынан және Конкурстық комиссия мүшелерінен тұрады. Конкурстық комиссияның құрамы атқарушы билік, қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің, салалық сарапшылардың, ғылыми-білім беру мекемелерінің, өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының міндетті қатысуы арқылы қалыптастырылады.
Жергілікті атқарушы органдар мен қаржы агенттігінің өкілдері Конкурстық комиссияға төраға бола алмайды.
Конкурстық комиссияның хатшысы Конкурстық комиссия отырыстарын ұйымдастыруды жүзеге асырады, атап айтқанда: төрағамен келісім бойынша отырыстар өткізілетін жерді, күнін және уақытын айқындайды, Конкурстық комиссия мүшелерін алдағы отырыстар туралы хабардар етеді, отырыс өткізу үшін қажетті материалдарды оның мүшелерінің назарына жеткізеді.
Конкурстық комиссияның хатшысы оның құрамына кірмейді және шешім қабылдаған кезде оның дауыс беру құқығы болмайды.
Конкурстық комиссияның отырысына Конкурстық комиссия мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, ол заңды деп саналады.
Конкурстық комиссияның отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берген шешім қабылданды деп саналады. Дауыстар тең болған жағдайда, Конкурстық комиссия төрағасының даусы шешуші болып табылады.
16. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі Конкурстық комиссияның жұмыс органы болып табылды, ол:
1) өңірлік апталық баспа басылымында мемлекеттік гранттар беру үшін (өз бизнесін құруға) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына
1-қосымшаға сәйкес кәсіпкерлерді конкурстық іріктеудің басталғаны туралы хабарландыру жариялауды қамтамасыз етеді;
2) Бағдарлама іске асырылатын бүкіл мерзімде кәсіпкерлерге грант түрінде мемлекеттік қолдау көрсету барысын өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жария етуді тұрақты негізде қамтамасыз етеді;
3) кәсіпкерлерге конкурсқа қатысу мәселелері және оны өткізуге қатысты бар мәселелер бойынша, гранттар беру шарттары мен тәртібі туралы консультация береді;
4) кәсіпкерлерден конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер мен Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес оған қоса берілетін құжаттарды қабылдайды;
5) конкурсты ұйымдастырды және өткізеді;
6) кәсіпкерлерге грант беру немесе оны беруде бас тарту туралы хабарлайды.
Ескерту. 16-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
17. Конкурсқа қатысу үшін кәсіпкер конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мекенжайға өзі, пошта арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша конкурстық өтінімді береді, оған басшы не оны алмастыратын адам қол қояды және кәсіпкердің мөрімен (болған жағдайда) бекітіледі. Бұл ретте конкурсқа қатысу үшін кәсіпкер бір өтінім ғана беруге құқылы.
Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
18. Өтінімдерді қабылдау мерзімі мен орны конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетіледі.
19. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант алуға үміткер шағын кәсіпкерлер субъектілері Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгінеді және мынадай құжаттарды ұсынады:
1) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік грант беру бойынша конкурстық іріктеуге қатысуға арналған өтінім, ол Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің веб-порталына орналастырылады;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі/ жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;
3) өтініш берілген күнге дейін кемінде күнтізбелік 30 күннен кешіктірілмей берілген бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқ екені туралы анықтама;
4) өтінім берілген кездегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен (болған кезде) расталған анықтама;
5) бизнес-жоба;
6) Бағдарламаның және (немесе) "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын, ескіру мерзімі 2 (екі) жылдан аспайтын құжаттың көшірмесі;
7) кәсіпкердің ағымдағы шотында ақша қаражатының бар екені туралы банк шотынан үзінді немесе жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар;
8) кәсіпкердің атынан өтінім беру құқығы бар сенімхат, сенім білдірілген адам паспортының көшірмесі (заңды тұлғаның атынан – заңды тұлға куәландырған).
Шағын кәсіпкерлік субъектісі Бағдарламаға қатысу үшін өтінім дайындау және құжаттар жинау мәселелері бойынша консультациялық қолдау алу үшін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгіне алады.
Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – 23.08.2018 № 523 қаулысымен.
19-1. Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік грант алуға үміткер шағын кәсіпкерлік субъектісі Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жүгінеді және мынадай құжаттарды ұсынады:
1) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінім;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
3) бюджетке міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқтығы туралы жүгінген күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей берілген анықтама;
4) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бизнес-жоба;
5) өкілге берілген сенімхат (қажет болған кезде).
Ескерту. Қағида 19-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
20. Өтінімдерді қабылдау конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімде аяқталады. Мерзімінде түскен әр өтінім өтінімдерді қабылдау журналына тіркеліп, нөмір беріледі, құжаттардың берілген күні мен уақыты көрсетіледі. Әр өтінімде күні мен уақыты көрсетіліп, қабылданғаны туралы белгі жасалады.
21. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
Конкурстық өтінімдерді қарау
22. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі (конкурстық комиссияның жұмыс органы) кәсіпкердің құжаттарын алғаннан кейін:
1) құжаттардың толықтығын тексереді;
2) күн тәртібінің мәселесін қалыптастырады, конкурстық комиссия отырысы өткізілетін күнін, уақытын және орнын айқындайды, бұл туралы конкурстық комиссияның барлық мүшелерін хабардар етеді;
3) бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік грант алуға қажетті құжаттарды және өтінім алынған уақыттан бастап 5 (бес) жұмыс күн ішінде шағын кәсіпкерлік субъектісінің материалдарын сараптама жүргізу үшін ұлттық институтқа жолдайды.
Мемлекеттік грант алуға үміткер шағын кәсіпкерлік субъектісі құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған не белгіленген нысандарға сәйкес келмейтін құжаттарды ұсынған жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 2 (екі) жұмыс күні ішінде нақты кемшіліктерді көрсете отырып, ұсынылған құжаттарды кәсіпкерге 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайта пысықтау үшін қайтарады.
Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
22-1. Жобаларға сараптама жүргізуді ұлттық институт жүзеге асырады.
Сараптамаларды жүргізу барысында ұлттық институт шағын кәсіпкерлік субъектісінен жоба бойынша қажетті ақпаратты және/немесе құжаттарды сұратуға құқылы.
Қажет болған жағдайда ұлттық институттың негіздемесі бойынша отандық және (немесе) шетелдік жеке және (немесе) заңды тұлғалар сараптама жүргізу үшін тартылады.
Ескерту. Қағида 22-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
22-2. Ұлттық институт жобаға сараптаманы мына бағыттар бойынша жүргізеді:
1) технологиялық сараптама ұқсастармен салыстырғанда жобаның техникалық тұрғыдан іске асырылуы мен технологиялық орындылығының артықшылықтарын белгілеу мақсатында жүргізіледі;
2) қаржылық-экономикалық сараптама нарықты, жобаның экономикалық тұрғыдан орындылығын, бәсекеге қабілеттілік өлшемшарттарын, маркетингтік стратегияны, мәлімделген мерзімдерге жұмысты бөлуді, жұмыс көлемі мен мазмұнын және қаржыландыруға қажетті сомасын бағалау мақсатында жүргізіледі;
3) құқықтық сараптама қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкестігі тұрғысынан ұсынылған құжаттардың мазмұнына жан-жақты құқықтық талдау жүргізу мақсатында жүргізіледі.
Сараптаманы жүргізу тәртібі ұлттық институттың актілерімен реттеледі.
Ұлттық институт қажет болған жағдайда отандық және шетелдік сыртқы сарапшылардың және сараптамалық ұйымдардың тізбесін, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, салалық қауымдастықтар ұсынымдарының негізінде қалыптастырады.
Өтінімге сараптама жүргізу үшін сарапшыларды тарту кезінде ұлттық институт әр сарапшымен сараптамалық қызметтер көрсетуге шарт жасайды.
Өтінімді дайындауға тікелей қатысқан сарапшының, сондай-ақ өтініш берушімен үлестес болып табылатын тұлғаның өтінімдерді бағалауына жол берілмейді.
Сараптаманы жүргізудің жалпы мерзімі 60 (алпыс) жұмыс күнінен аспайды.
Ескерту. Қағида 22-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
22-3. Сараптамалардың нәтижелері бойынша Ұлттық институт ұсынымдарды қалыптастырады және Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне қарау үшін жолдайды.
Ескерту. Қағида 22-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
23. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі барлық құжаттар мен ақпаратты алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кәсіпкердің материалдарын Конкурстық комиссияның қарауына шығарады.
24. Бюджет қаражаты болған жағдайда конкурс жылына кемінде 2 (екі) рет өткізілді.
25. Кәсіпкер өзінің бизнес-жобасын Конкурстық комиссияның отырысында таныстырады.
26. Конкурстық комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес конкурс өткізген кезде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) конкурстық іріктеуге ұсынылған қатысушылардың бизнес-жобаларын/индустриялық-инновациялық жобаларын қарайды;
2) мемлекеттік гранттар беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды.
Кәсіпкерлерді іріктеу кезінде конкурстық комиссия мүшелерінің дербес дауыс беруі жөніндегі ақпарат жария етілмейді.
Конкурстық комиссияның өтінімдерді зерделеу кезінде Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі арқылы тиісті мемлекеттік уәкілетті органдардан, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардан өтінімде көрсетілген мәліметтердің шындыққа сәйкестігі туралы ақпаратты сұратуға құқығы бар.
Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
27. Конкурстық өтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия кәсіпкерлердің бизнес-жобасын бағалаудың мынадай өлшемшарттары негізінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік грант берудің мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды:
1) бизнес-идеялардың жаңашылдығы (мүгедектер үшін қолданылмайды);
2) бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігі (нарықтық қажеттілікті пысықтау – маркетингтік талдау);
3) бизнес-жобаның қолданысқа енгізуге әзірлігі (өндірісті ұйымдастыру мәселесін пысықтау, жобаны орналастыру үшін үй-жайдың, өткізу нарығының болуы, өндірісті іске қосу үшін жобаның әзірлік деңгейі).
Бұл ретте, бизнес-идея жаңашылдығының өлшемшартына:
бұрын нақты әкімшілік-аумақтық бірлікте өткізілмеген тауарларды шығару, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау;
нақты әкімшілік-аумақтық бірлікте жаңа немесе жетілдірілген технологияларды қолдануды көздейтін жобалар жатады.
Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2017 № 459 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен
27-1. Конкурстық өтінімдерді қарау кезінде конкурстық
комиссия бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін бағалаудың мынадай өлшемшарттары негізінде мемлекеттік грант берудің мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды:
1) өнімнің (тауардың, көрсетілетін қызметтің) не бизнес-процестің жаңашылдығы;
2) жобаны іске асыру үшін өтініш беруші командасының тәжірибесі мен құзыреттері;
3) өнімді (тауарды, көрсетілетін қызметті) өткізу үшін нарықтың болуы және сыйымдылығы.
Ескерту. Қағида 27-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
28. Кәсіпкерге грант беру/бермеу туралы шешім конкурстық комиссияның соңғы отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей мемлекеттік грант беру мүмкіндігінің/мүмкін еместігінің себептері көрсетіле отырып, конкурстық комиссияның хаттамасымен ресімделеді.
Конкурстық комиссияның хаттамасында әр қаралған жоба бойынша қысқаша түйіндеме қамтылуға тиіс.
Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
29. Хаттамаға Конкурстық комиссияның мүшелері, хатшы қол қояды және оны Конкурстық комиссияның төрағасы бекітеді.
29-1. Конкурстық комиссияның отырысы хаттамасының қолданылу мерзімі – конкурстық комиссияның шешімі шыққан күннен бастап 9 ай.
Ескерту. Қағида 29-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
30. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
31. алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
32. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өткізілген конкурс нәтижелері бойынша 1 (бір) жұмыс күні ішінде:
1) кәсіпкерге конкурстық комиссияның шешімі туралы хабарламаны;
2) мақұлданған/бас тартылған бизнес-жобалар бойынша конкурстық комиссияның хаттамасын шағын кәсіпкерлік субъектісімен мемлекеттік грант беру жөнінде шарт жасасу үшін дайындық іс-шараларын өткізу үшін қаржы агенттігіне/ұлттық институтқа жібереді.
Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
Мемлекеттік гранттарды беру тетігі
Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
33. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі конкурстық комиссияның хаттамасы бекітілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қаржы агенттігімен/ұлттық институтпен және шағын кәсіпкерлік субъектісімен мемлекеттік грант беру туралы шартқа (бұдан әрі – шарт) қол қояды.
Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
34. Мемлекеттік гранттарды мемлекет Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі арқылы мемлекеттік гранттар алуға кәсіпкерлер берген өтінімдерді іріктеу жөнінде өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша береді.
35. Шарт жасасқаннан кейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі кәсіпкердің ағымдағы банктік шотына ақша қаражатын аударуды жүзеге асырады.
36. Грант қаражаты кәсіпкердің ағымдағы шотына транш негізінде аударылатын болады.
37. Бірінші траншты алу үшін кәсіпкер грант қаражатының сұралатын көлемі мен жоспарланған нысаналы пайдаланылуы туралы ақпарат беруі қажет.
37-1. Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік грант бойынша бірінші траншты алу үшін шағын кәсіпкерлік субъектісіне мемлекеттік грант сомасының 20 % мөлшеріндегі ақша қаражатының болуын растауы қажет (банктік шотынан ақша қаражатының болуы туралы үзінді).
Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін мемлекеттік грантты игеру мерзімі 36 айдан аспауға тиіс.
Ескерту. Қағида 37-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
38. Гранттың нысаналы мақсаты осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының шарттары мен өлшемшарттарына сәйкес келген жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі транштың сұралып отырған сомасын кәсіпкердің ағымдағы шотына аударады.
39. Кәсіпкер грантты нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға және шарт талаптарын орындауға міндетті.
3-1. "Кәсіпкердің электрондық өтінімді "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру тәртібі
Ескерту. Қағида 3-1-бөліммен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 25.08.2018 № 523 қаулысымен.
39-1. Кәсіпкер жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік грант алу үшін "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүгінген кезде осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық өтінімді толтырады және электрондық құжаттар топтамасын тіркейді:
1) Бағдарламаның және (немесе) "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасының шеңберінде кәсіпкердің оқудан өткенін растайтын, ескіру мерзімі 2 (екі) жылдан аспайтын құжаттың көшірмесі;
2) кәсіпкердің ағымдағы шотында берілетін мемлекеттік грант көлемінің 10 %-ынан кем емес ақша қаражатының болуы туралы банк шотынан үзінді.
39-2. Кәсіпкер бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларға мемлекеттік грант алу үшін "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жүгінген кезде осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық өтінімді толтырады және электрондық құжаттар топтамасын:
1) Бағдарламаны іске асыруға қатысу үшін конкурстық іріктеуден өткен бизнес-инкубатормен резиденттік туралы келісімді;
2) кәсіпкердің ағымдағы шотында берілетін мемлекеттік грант көлемінің 20 %-ынан кем емес ақша қаражатының болуы туралы банк шотынан үзіндіні тіркейді.
39-3. Кәсіпкер құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ақпараттық жүйе кәсіпкердің өтінімін тіркеуден бас тартады.
39-4. Шағын кәсіпкерлік субъектісі бойынша, оның ішінде заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік және (немесе) жеке кәсіпкерді тіркеу туралы хабарлама бойынша мәліметтер, заңды тұлға/жеке кәсіпкер қызметінің түрлері туралы мәліметтер, тарату, қайта ұйымдастыру немесе банкроттық сатылары туралы, сондай-ақ тоқтатылған қызмет туралы мәліметтер, бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің болмауы/ болуы туралы мәліметтер, жылжымалы және/немесе жылжымайтын мүліктің болуы туралы мәліметтер "электрондық үкімет" шлюзі арқылы автоматты түрде тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден анықталады.
39-5. Кәсіпкердің электрондық өтінімі ақпараттық жүйе арқылы тіркелгеннен кейін мынадай іс-қимыл:
1) құжаттардың толықтығын тексеру;
2) Бағдарламаның өңiрлiк үйлестiрушiсiне тіркелген өтiнiмді толықтығы және Бағдарламаның шарттарына сәйкестiгi тұрғысына қарауға жiберу;
3) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің кәсіпкердің түскен өтінімін қарауы жүзеге асырылады.
39-6. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 2 (екі) жұмыс күні ішінде жобаны деректердің анықтығы мен Бағдарламаның шарттарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды. Кәсіпкер және/немесе мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған материалдар, объектілер, деректер мен мәліметтер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өтінім тіркелген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде кәсіпкерге жазбаша дәлелді бас тарту жібереді.
39-7. Егер кәсіпкердің өтінімі мемлекеттік гранттар беруге өтінімдер қабылдау мерзімі өткенге дейін мақұлданса, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өтінімді күту парағына орналастырады.
39-8. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға бағытталған кәсіпкерлердің түскен өтінімдерін қарауды аяқтағаннан кейін ақпараттық жүйе арқылы "электрондық үкімет" веб-порталында өтінімді тіркеу тәртібімен кәсіпкерлердің мақұлданған өтінімдерінің тізбесін қалыптастырады.
39-9. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өтінімдер тізбесін қалыптастырғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде:
1) осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 7-қосымшаға сәйкес күн тәртібін, күнін, уақытын көрсете отырып, мақұлданған жобалар бойынша конкурстық комиссия отырыстарының кестесін қалыптастырады;
Конкурстық комиссияның отырыстарын өткізудің жалпы мерзімі 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайды.
Конкурстық комиссияның қарауына шығаратын кәсіпкерлер өтінімдерінің саны күніне 10 өтінімнен аспауға тиіс;
2) конкурстық комиссия мүшелерін ақпараттық жүйеде авторландыруды қамтамасыз етеді;
3) конкурстық комиссия хатшысы мен мүшелеріне мақұлданған жобалар бойынша отырыстар кестелерін және мәлімделген жобаларды қарау және мақұлдау/мақұлдамау туралы шешім қабылдау үшін кәсіпкердің электрондық құжаттамасының толық топтамасын қоса берумен хабарлама жібереді.
39-10. Кәсіпкерлердің бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға бағытталған өтінімдерін қабылдауды аяқтағаннан кейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 1 (бір) жұмыс күні ішінде электрондық құжаттаманың толық топтамасын қоса берумен мақұлданған өтінімдерді сараптамалар жүргізу үшін ұлттық институтқа жібереді.
39-11. Ұлттық институт жобаға сараптаманы мына бағыттар бойынша жүргізеді:
1) технологиялық сараптама аналогтармен салыстырғанда жобаның техникалық тұрғыдан іске асырылуы мен технологиялық орындылығының артықшылықтарын анықтау мақсатында жүргізіледі;
2) қаржылық-экономикалық сараптама нарықты, жобаның экономикалық тұрғыдан орындылығын, бәсекеге қабілеттілік өлшемшарттарын, маркетингтік стратегияны, жұмысты мәлімделген мерзімдерге, жұмыстар көлемі мен мазмұнына, сұралатын қаржыландыру сомасына бөлуді бағалау мақсатында жүргізіледі;
3) құқықтық сараптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкестігі тұрғысынан ұсынылған құжаттардың мазмұнына жан-жақты құқықтық талдау жүргізу мақсатында жүргізіледі.
Ұлттық институттың сараптамалар жүргізу тәртібі осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларының 22-2-тармағымен регламенттеледі.
39-12. Сараптамаларды жүргізу барысында ұлттық институт шағын кәсіпкерлік субъектісінен жоба бойынша қажетті ақпаратты және/немесе құжаттарды "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы сұратуға құқылы.
39-13. Ақпараттық жүйе арқылы ұлттық институт осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кәсіпкерлердің жобалары бойынша кешенді қорытындыны Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне жібереді.
39-14. Ұлттық институттың кешенді қорытындысының нәтижесі бойынша сараптамалардың кем дегенде біреуі (технологиялық, қаржылық- экономикалық және заңдық) бойынша теріс ұсыным болған жағдайда, Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ұлттық институттан қорытынды келіп түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде кәсіпкерге дәлелді бас тарту жібереді.
39-15. Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға бағытталған кәсіпкерлердің барлық жобалары бойынша ұлттық институттың кешенді қорытындысын алғаннан кейін "электрондық үкімет" веб-порталында өтінімді тіркеу тәртібімен ақпараттық жүйе арқылы кәсіпкерлердің мақұлданған өтінімдерінің тізбесі қалыптастырылады.
39-16. Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға бағытталған кәсіпкерлер тізбесін қалыптастырғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі:
1) мақұлданған жобалар бойынша күн тәртібін, күнін, уақытын көрсете отырып, конкурстық комиссия отырыстарының кестесін қалыптастырады.
Конкурстық комиссияның отырыстарын өткізудің жалпы мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайды.
Кәсіпкерлердің конкурстық комиссияның қарауына шығарылатын өтінімдерінің саны күніне 3 өтінімнен аспауы тиіс;
2) ақпараттық жүйеде конкурстық комиссия мүшелерін авторландыруды қамтамасыз етеді;
3) мәлімделген жобаларды қарау және мақұлдау/мақұлдамау туралы шешім қабылдау үшін хатшыға және конкурстық комиссияның мүшелеріне мақұлданған жобалар бойынша отырыстар кестелерін және кәсіпкердің электрондық құжаттамасының толық топтамасын қоса берумен хабарлама жібереді.
39-17. Конкурстық комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларға сәйкес ақпараттық жүйе арқылы мыналарды жүзеге асырады:
1) мәлімделген жобаны конкурстық комиссия отырыстарын өткізу кестесіне сәйкес ұсынылған құжаттардың анықтығы тұрғысынан қарау;
2) Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 9-қосымшада көрсетілген әрбір мәселе бойынша балдар қою әдісімен дауыс беру.
Дауыс беру қорытындылары бойынша балдар санын автоматты түрде есептеу және мәлімделген жоба бойынша қорытынды шешімді көрсету жүзеге асырылады;
3) Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 10-қосымшаға сәйкес электрондық цифрлық қолтаңба арқылы конкурстық комиссияның әрбiр мүшесiнiң дауыс беру нәтижелері мен оның қорытынды шешiмi көрсетiле отырып, қалыптастырылған отырыс хаттамасына қол қою.
Егер кәсіпкердің жобасына ақпараттық жүйеде тіркелген конкурстық комиссия мүшелерінің жартысынан азы дауыс берген болса, ақпараттық жүйе хаттаманы қалыптастырудан бас тартады және Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін конкурстың өтпегені туралы хабардар етеді.
39-18. Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі өтпеген конкурс туралы хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде конкурстық комиссия отырысының қосымша кестесін қалыптастырады, ол туралы конкурстық комиссияның хатшысы мен мүшелеріне хабарлайды.
39-19. Жобаға балл беру әрбір мәселе бойынша жеке бес балдық (1-ден 5-ке дейін) шкала бойынша жүзеге асырылады. Жобаны бағалаудың негізі болып табылатын балдар сатысы мен мәселелер тізбесі осы Мемлекеттік гранттар беру қағидаларына 9-қосымшада көрсетілген.
39-20. Конкурстық комиссия мүшесіне берілетін ең жоғары балл:
1) жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – 50 балл;
2) бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – 25 балл.
39-21. Дауыс беру қорытындылары бойынша конкурстық комиссия мүшелері қойған балдар саны қосылады да, конкурстық комиссияның қорытынды шешімі айқындалады.
39-22. Егер жоба конкурстық комиссияның дауыс берген мүшелерінің ең көп балдар қосындысының 70 %-нан астамын жинаса, жобаны конкурстық комиссия мақұлдаған болып саналады.
39-23. Кәсіпкерге ұсынылатын жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған грант сомасы мәлімделген соманың пайыздық қатынасында жиналған балдар санына пропорционалды түрде анықталады. Бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларға арналған грант сомасы өтінімнің негізінде анықталады, бірақ қаржылық-экономикалық сараптама негізінде ұлттық институт ұсынған сомадан аспайды.
39-24. Конкурстық комиссия мүшелері мәлімделген жобаны қарау кезінде дискрециялық тәсілді басшылыққа алуға тиісті емес. Жобаны қарау мерзімі 2 (екі) жұмыс күнін құрайды. Конкурстық комиссия мүшесі дауыс бермеген жағдайда, оның балы кәсіпкердің пайдасына ең жоғары сомамен есепке алынады.
39-25. Ақпараттық жүйе арқылы конкурстық комиссия отырысының хаттамасы қалыптастырылады және жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне, кәсіпкерге, қаржы агенттігіне немесе бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – ұлттық институтқа жіберіледі.
39-26. Бюджет қаражаты болған жағдайда ақпараттық жүйе арқылы өткізілген конкурстың нәтижелері бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі:
1) конкурстық комиссия хаттамасын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде шарттың жобасын қалыптастырады және оны жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – қаржы агенттігіне немесе бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – ұлттық институтқа жібереді;
2) шарт жобасы қаржы агенттігімен/ұлттық институтпен келісілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – кәсіпкермен, қаржы агенттігімен немесе бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – ұлттық институтпен мемлекеттік грант беру жөніндегі шартқа қол қоюды қамтамасыз етеді.
39-27. Бюджет қаражатының жетіспеушілігі орын алған жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі ақпараттық жүйе арқылы жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – кәсіпкер мен қаржы агенттігін немесе бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – ұлттық институтты мемлекеттік гранттар беруге шарттар жасасуды тоқтата тұру туралы хабардар етеді.
39-28. Қосымша қаражат алғанға дейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі күту парағында конкурстық комиссияның оң шешімін алған кәсіпкерлердің тізімдерін орналастырады.
39-29. Конкурстық комиссия отырысы хаттамасының қолданылу мерзімі өткеннен кейін ақпараттық жүйе кәсіпкерлерді күту парағынан шығарады және жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне, кәсіпкерге, қаржы агенттігіне немесе бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – ұлттық институтқа хабарлама жібереді.
39-30. Қосымша қаражат алғаннан кейін және конкурстық комиссия отырысы хаттамасының қолданылуы жағдайында Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – кәсіпкермен және қаржы агенттігімен немесе бизнес-инкубациялау шеңберіндегі индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға арналған жобалар бойынша – ұлттық институтпен мемлекеттік грант беруге арналған шартқа қол қоюды қамтамасыз етеді.
4. Бағдарлама мониторингі
40. Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін қаржы агенттігі/ұлттық институт шағын кәсіпкерлік субъектісінен барлық қажетті, оның ішінде коммерциялық және банктік құпияларды құрайтын құжаттар мен ақпаратты сұратуға, орналасқан орнына шығумен мониторингті жүзеге асыруға құқылы.
Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
41. Бағдарламаның іске асырылуын мониторингілеуді кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган бекітетін "Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті қаржылық қолдау бағдарламалары шеңберінде іске асырылатын Жобаларға мониторинг жүргізу қағидаларының негізінде қаржы агенттігі жүзеге асырады.
Қаржы агенттігінің функцияларына:
1) гранттың нысаналы пайдаланылуын мониторингілеу;
2) кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды грант алған күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде орындау жөніндегі қызметін мониторингілеу;
3) кәсіпкердің жаңа жұмыс орындарын құру жөніндегі шарттарды орындауын мониторингілеу;
4) кәсіпкерлердің шарт талаптарын орындауын мониторингілеу жатады.
Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.07.2017 № 459 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – 23.08.2018 № 523 қаулысымен.
41-1. Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру мониторингін ұлттық институт жобаларды іске асыру мониторингін жүргізу бойынша ұлттық институттың актісі негізінде жүргізеді.
Мониторингтің негізгі қағидаттары:
1) мемлекеттік гранттың мақсатты пайдаланылуын мониторингілеу;
2) шағын кәсіпкерлік субъектісінің шарттың талаптарын орындауын мониторингілеу болып табылады.
Бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялық-инновациялық жоба бойынша мемлекеттік грант қаражаты үнемделсе, бұл үнемдеуді шағын кәсіпкерлік субъектісі Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне қайтармайды, ол жобаны одан әрі дамыту мақсаттарына жұмсалады.
Ескерту. Қағида 41-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
42. Мониторинг шеңберінде қаржы агенттігі:
1) грант алушылардың тізілімін жүргізеді;
2) кәсіпкерлер алған қаражаттың нысаналы пайдаланылуына мониторинг жүргізеді және жұмыс органы мен Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды іске асыруы туралы есеп береді.
43. Қаржы агенттігі/ұлттық институт кәсіпкердің грант қаражатын мақсатсыз пайдаланғанын анықтаған жағдайда қаржы агенттігі/ұлттық институт Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін, конкурстық комиссияны жазбаша хабардар етеді.
Қаржы агенттігі/ұлттық институт ұсынған ақпарат негізінде конкурстық комиссия шағын кәсіпкерлік субъектісімен шартты бұзу туралы шешім қабылдауы мүмкін, одан кейін өз шешімі туралы Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісін, қаржы агенттігін/ұлттық институтты хабардар етеді.
Ескерту. 43-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен
44. Конкурстық комиссия шағын кәсіпкерлік субъектісімен шартты бұзу туралы шешім қабылдаған жағдайда Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған мемлекеттік грант қаражатын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қайтарып алу бойынша іс-шараларды өткізеді.
Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2017 № 940 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен