«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды ұйымдастыру және іске асыру үшін мемлекеттік гранттар ұсыну шарттары мен механимздері

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды ұйымдастыру және іске асыру үшін мемлекеттік гранттар ұсыну шарттары мен механимздері
Жеке кәсіпкерліктің ісін жаңа бастаған субъектілеріне мемлекеттік гранттар ұсыну (меншікті бизнесін құруға) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) шеңберінде жүзеге асырылады.
Инновацияларды енгізуші жеке кәсіпкерліктің ісін жаңа бастаған субъектілеріне (бұдан әрі - Кәсіпкерлер) мемлекеттік гранттар, бөлінген грантты орынсыз пайдалануды қоспағанда, бірегейлігімен және жаңашылдығымен ерекшеленетін Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін өтеусіз және қайтарусыз негізде бөлінеді.
Гранттарды мемлекет Кәсіпкерлер (дара кәсіпкер немесе заңды тұлғаның құрылтайшысы (құрылтайшылары) ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған «Бизнес кеңесші» жедел-курстарынан қысқа мерзімді оқытудан өткеннен кейін Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі арқылы ұсынады.
Гранттарды ұсыну мақсаты жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыруды жоспарлап отырған Жеке кәсіпкерліктің ісін жаңа бастаған субъектілерін қолдау болып табылады.
Гранттарды ұсыну тәртібі
Қызмет түрлері шектеусіз, осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес конкурстық іріктеуге құжаттарды толық көлемде ұсынған жеке кәсіпкерліктің ісін жаңа бастаған субъектілері (бұдан әрі - Кәсіпкерлер) гранттар ұсынуға арналған конкурстық іріктеудің қатысушылары бола алады.
Әрбір Кәсіпкер бір Бизнес-жоспар бойынша гранттар ұсыну мақсатында конкурстық іріктеудің қатысушысы бола алады.
Бизнес-жобаның міндетті шарты Кәсіпкердің ұсынылып отырған Гранттың көлемінен кемінде 20 пайыз мөлшерінде оны іске асыру шығындарын бірге қаржыландыруы болып табылады.
Кәсіпкер Грант қаражатын мынадай мақсаттарға пайдалана алады:
1) негізгі құралдар мен материалдарды сатып алу;
2) материалдық емес активтерді сатып алу;
3) технологияларды сатып алу;
4) франшизге құқықтарды сатып алу;
5) зерттеу жұмыстарымен және/немесе жаңа технологияларды енгізумен байланысты шығындар.
Грант қаражаты жылжымайтын мүлік, жер учаскесі және жалға алу үшін төлем ретінде пайдаланылмайды.
Бір Кәсіпкер үшін Гранттың ең жоғары сомасы 3 000 000 (үш миллион) теңгеден аса алмайды.
Қайта құрылған заңды тұлғаның құрылтайшылары басымды мақсаттық топқа қосылған бірнеше жеке тұлғалар болған жағдайда, көрсетілген заңды тұлғаға Грант сомасы көрсетілген құрылтайшылар санының 3 000 000 (үш миллион) теңгеге көбейтіндісіне тең сомадан аспауы тиіс.
Гранттар мына:
қайта ұйымдастыру, тарату немесе банкроттық сатысындағы, сондай-ақ қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен уақытша тоқтатылған;
салықтар мен мемлекеттік бюджетке басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегі бар;
қызметінің негізгі түрі жылжымайтын мүлікті жалға ұсыну болып табылатын Кәсіпкерлерге берілмейді.
Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі Конкурстық комиссияның жұмыс органы болып табылады, ол:
облыстық өңірлік апта сайынғы баспа басылымында мемлекеттік гранттар (меншікті бизнес құруға) ұсыну үшін Кәсіпкерлердің конкурстық іріктеуінің басталғандығы туралы хабарландыруды жариялауды жүзеге асырады;
мерзімді негізде Бағдарламаны іске асырудың бүкіл кезеңінде өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кәсіпкерлерге Гранттар түрінде мемлекеттік қолдау ұсыну барысының жария етілуін қамтамасыз етеді;
Кәсіпкерлерге Конкурсқа қатысу мәселелері және оны өткізуге қатысты мәселелер, Гранттарды ұсыну шарттары мен тәртібі бойынша консультация береді;
Кәсіпкерлерден Конкурсқа қатысуға өтінімдер және Қағидаларға сәйкес оларға қосыла берілетін құжаттарды қабылдайды;
конкурсты ұйымдастырады және өткізеді;
Кәсіпкерлерге Гранттың ұсынылуы немесе Грантты ұсынудан бас тартылуы туралы хабарлайды.
Конкурсқа қатысу үшін Кәсіпкер конкурстың өткізілетіндігі туралы хабарландыруда көрсетілген мекенжай бойынша өзі, пошта арқылы немесе өзінің уәкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша конкурстық өтінімді ұсынады, оған басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға қол қояды және Кәсіпкер мөрімен бекітіледі.
Конкурсқа қатысу үшін Кәсіпкер тек қана бір өтінім тапсыруға құқылы.
Өтінімдерді қабылдау мерзімдері мен орны конкурстың өткізілетіндігі туралы хабарландыруда көрсетіледі.
Гранттар алуға үміткер кәсіпкерлер Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісіне жүгінеді және келесі құжаттарды ұсынады:
1) Гранттарды ұсыну бойынша конкурстық іріктеуге қатысу туралы өтінім, ол Бағдарлама әкімшісінің веб-порталына орналастырылатын болады;
2) заңды тұлғаны (дара кәсіпкерді) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
3) салық органында есепке қою туралы куәліктің (хабарламаның) көшірмесі;
4) салықтар, алымдар мен салымдар бойынша бюджетпен есептесулер жағдайы туралы анықтама;
5) басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен бекітілген, өтінімді тапсыру сәтіндегі жалдамалы жұмысшылардың орташа саны туралы анықтама;
6) бизнес-жоба;
7) Кәсіпкердің «Бизнес кеңесші» жедел курстарында қысқа мерзімді оқытудан өткендігін растайтын құжаттың көшірмесі;
8) заңды тұлғалар үшін Жарғының көшірмесі (болған жағдайда);
9) қызмет түріне лицензия көшірмесі (қажет болған жағдайда);
10) Кәсіпкер атынан өтінімді тапсыру құқығына сенімхат, сенімді тұлға төлқұжатының көшірмесі (заңды тұлға атынан – заңды тұлға бекіткен).
Өтінімдерді қабылдау конкурстың өтетіндігі туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімдерде тоқтатылады. Мерзімінде келіп түскен әрбір өтінімге нөмір беріліп, құжаттардың тапсырылған күні мен уақыты көрсетіле отырып, өтінімдерді қабылдау журналында тіркеледі. Әрбір өтінімде күні мен уақыты көрсетіле отырып, қабылданғандығы туралы белгі қойылады, бұдан басқа:
1) оларды қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін келіп түскен өтінімдер қабылданбайды.
2) Конкурстық комиссия қарауына ұсынылған құжаттар қайтарылмайды.
Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі Кәсіпкерден өтінімді алғаннан кейін өтініммен бірге ұсынылатын міндетті құжаттардың толықтығын тексеруді жүзеге асырады, құжаттар пакеті толық ұсынылмаған жағдайда, Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі толықтыруға арналған жетпейтін құжаттарды көрсете отырып, Кәсіпкердің ұсынылған құжаттарын қабылдаудан бас тартуға құқылы.
Конкурстық өтінімдерді қарау
Кәсіпкер Конкурстық комиссияның Жұмыс органына жүгініп, конкурсқа қатысу туралы өтінімін ұсынады.
Конкурстық комиссияның жұмыс органы Кәсіпкерден өтінімдерді алғаннан кейін мыналарды жүзеге асырады:
1) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру;
2) ұсыныстарды, күн тәртібін қалыптастыру, Конкурстық комиссияның отырысын өткізу күнін, уақыты мен орнын белгілеу, бұл туралы өтінімдерін қарау жоспарланып отырған Конкурстық комиссияның барлық мүшелері мен Кәсіпкерлерге хабарлайды.
Конкурстық комиссияның жұмыс органы барлық құжаттар мен ақпарат алынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Кәсіпкердің материалдарын Конкурстық комиссия қарауына ұсынады.
Кәсіпкер Конкурстық комиссия отырысында өзінің бизнес-жобасын таныстырады.
Конкурстық комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Қағидаларға сәйкес Конкурсты өткізу кезінде мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) конкурстық іріктеуге қатысушылардың Бизнес-жобаларын қарайды;
2) Гранттар ұсыну немесе оларды ұсынудан бас тарту туралы ұсынымдар береді.
Кәсіпкерлерді іріктеу кезіндегі Конкурстық комиссия мүшелерінің дербес дауыс беруі бойынша ақпарат жария етуге жатпайды.
Конкурстық комиссия Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі арқылы уәкілетті мемлекеттік органдардың ұсынылған конкурстық құжаттама бойынша салалық құзыреттік қорытындыларын алуға құқылы.
Конкурстық комиссия өтінімдерді зерделеу кезінде Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі арқылы тиісті уәкілетті мемлекеттік органдардан, сондай-ақ заңды және жеке тұлғалардан өтінімде көрсетілген мәліметтердің шындыққа сәйкестігі туралы ақпарат сұрауға құқылы.
Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдерді қарау кезінде Кәсіпкердің бизнес-жобасын бағалаудың келесі критерийлері негізінде ұсынымдар береді:
1) бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігі (нарықтық қажеттілікті пысықтау – маркетингтік талдау);
2) бизнес-жобаны енгізуге дайындығы (өндірісті ұйымдастыру мәселесін пысықтау, Кәсіпкерді орналастыру үшін орынжайдың, өткізу нарығының болуы, жобаның өндірісті іске қосу үшін дайындық деңгейі);
3) бизнес идеялардың жаңашылдығы.
Кәсіпкерге Грантты ұсыну/ұсынбау туралы ұсынымдар грантты ұсыну/ұсынылмау мүмкіндігінің себептерін көрсете отырып, Конкурстық комиссия хаттамасымен рәсімделеді.
Конкурстық комиссия хаттамасында әрбір жоба бойынша қысқаша түйіндеме қамтылуы тиіс.
Хаттамаға Конкурстық комиссия мүшелері, хатшы қол қояды және Конкурстық комиссияның төрағасы бекітеді.
Өткізілген конкурс нәтижелері бойынша Конкурстық комиссияның жұмыс органы 5 (бес) жұмыс күні ішінде ӨҮК қарауына Конкурстық комиссияның хаттамасын жібереді.
Қажет жағдайда ӨҮК мүшелері қарау үшін әрбір жоба бойынша материалдар ала алады.
Өткізілетін отырыс шеңберінде ӨҮК мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:
1) Конкурстық комиссияның грант қаражатын ұсыну/ұсынбау бойынша ұсынымдарын қарау;
2) ӨҮК мүшелері арасында Кәсіпкердің жобасын және ұсынылған құжаттарды талқылау;
3) талқылау нәтижелері бойынша Кәсіпкерлердің бизнес-жобаларын іріктеуді орындайды және грантты ұсыну мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол ӨҮК отырысы өткізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хаттамамен рәсімделеді. Бұл ретте хаттамада міндетті түрде жекелеген бизнес-жоспарлардан бас тарту себебі көрсетілуі тиіс.
Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі ӨҮК хаттамасы рәсімделген сәттен бастап мыналарды:
1) Кәсіпкерге ӨҮК-ның шешімі туралы хабарламаны;
2) Кәсіпкермен гранттың ұсынылуы туралы Шарт жасасу үшін дайындық іс-шараларын өткізу мақсатында мақұлданған/бас тартылған бизнес-жобалар бойынша Конкурстық комиссия мүшелеріне және Қаржы агентіне ӨҮК хаттамасын жібереді.
Гранттардың ұсыну тетігі
Қаржы агенті ӨҮК оң шешім қабылдаған жағдайда оның хаттамасы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісімен және Кәсіпкермен грант ұсыну туралы шартқа (бұдан әрі – «Шарт») қол қояды.
Шарт жасасқаннан кейін Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі ақшалай қаражатты Кәсіпкерге оның ағымдағы банктік шотына аударуды жүзеге асырады.
Грант қаражаты Кәсіпкердің ағымдағы шотына транш негізінде аударылатын болады.
Бірінші траншты алу үшін Кәсіпкерге грант қаражатының сұралған көлемі мен жоспарланған нысаналы пайдаланылуы туралы ақпаратты ұсыну қажет.
Гранттың нысаналы тағайындалуы осы Қағидалардың шарттары мен критерийлеріне сәйкес келген жағдайда, Бағдарлама үйлестірушісі Кәсіпкердің ағымдағы шотына сұратылған соманы аударады.
Кәсіпкер Грантты нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға және Шарттың талаптарын орындауға міндетті.
4. Бағдарлама мониторингі
Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін Қаржы агенті Кәсіпкерден барлық қажетті құжаттарды және ақпараттарды, оның ішінде коммерциялық және банктік құпияны құрайтын ақпаратты сұрауға, жоба іске асырылып жатқан жерге барып мониторингін жүзеге асыруға құқылы.
Шартты іске асыру мониторингін Қаржы агенті жүзеге асырады, оның функцияларына мыналар жатады:
1) грантты нысаналы пайдалану мониторингі;
2) Грантты алған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы бизнес-жобаларды орындау бойынша Кәсіпкерлер қызметінің мониторингі;
3) Кәсіпкердің Шарттың талаптарын орындау мониторингі;
40. Мониторинг шеңберінде Қаржы агенті:
1) Гранттарды алушылардың тізілімін жүргізеді;
2) Кәсіпкерлер алған қаражаттың пайдаланылу нәтижелілігінің мониторингін жүргізеді және Жұмыс органы мен Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісіне Кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды іске асырулары туралы есепті ұсынады.
Қаржы агенті Кәсіпкердің транш сомаларын мақсатсыз пайдаланғанын анықтаған жағдайда, Қаржы агенті Шартты бұзады және Конкурстық комиссия мен ӨҮК-ні жазбаша хабардар етеді .
Жеке кәсіпкерліктің ісін жаңа бастаған субъектісі тарапынан грант қаражаты мақсатсыз пайдаланылған жағдайда, Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі мен Қаржы агенті нысаналы емес тағайындау бойынша пайдаланылған грант қаражатын қайтару бойынша іс-шаралар өткізеді.
Көрсетілген шарт Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 сәуірдегі №541 қаулысымен бекітілген.
Сұрақтар бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызға болады: Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан д-лы - 40, 5-ші қабат, «Ақтөбе облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ, тел.:54-23-75, 55-11-99